Hent filmtrailere:

'Livet i en sø'

'Kvælstof i naturen'

'Hundestejlens liv'

'En sommerfugl bliver til'

'Fødekæder 1

'Fødekæder 2'

'En sjælden grav fra jæger-stenalderen'Alle film er beskyttet af copyright.
Det vil sige at filmene og billederne kun må anvendes til
det formål de er købt til. Alle andre rettigheder tilhører
alene Ethelberg Film. Alle filmene foreligger på DVD og er
inddelt i kapitler så man nemt kan søge frem og tilbage i
filmens indhold. Det materiale som findes i arbejdshæfterne
er et supplement til filmene og kan bruges gratis af lærerne,
elever på skolerne og andre uddannelsesinstitutioner til formål
hvor materialet indgår direkte i undervisningen – så som
rapporter, øveark og undervisningsmateriale til de enkelte
klasser/hold for eksempel foredrag, rapporter og lignende.

Prisen er inklusiv forsendelse, ekspedition og moms.
Hvis der er fejl eller mangler på filmene leveres en ny.

Ethelberg Film
Dybvigvej 12
4944 Fejø
Tlf:54 71 32 01
Mail: jeth@c.dk