En sjælden grav fra jægerstenalderen, varighed 28 minutter

I Vedbæk har man siden 1920´erne fortaget udgravninger
fra jægerstenalderen. Denne film beskriver den spændende
udgravning af en dobbeltgrav. Man følger arkæologernes
arbejde fra det tidspunkt, hvor man transporterer graven
til Nationalmuseet for videre udforskning og frem til det
øjeblik, hvor graven er fuldstændig undersøgt.
Undervejs fortælles, hvordan det er muligt at afsløre,
hvordan folk levede for syv tusinde år siden. Man får
herved et grundigt indblik i arkæologernes arbejdsmetoder
i forbindelse med de to mennesker, hvis skeletter og
efterladenskaber man fandt i graven.