En hundestejles liv, varighed 11 minutter

Filmen viser hvordan trepigget hundestejle han bygger rede,
hvordan han lokker hunnen til reden, og hvordan han passer
ungerne. Vi får forklaret begreberne territorium, ynglepleje,
adfærd og æggenes udvikling.

Uddrag af lektørudtalelse:
“Materialet egner sig udmærket til anvendelse i biologi
fra 3. til 7. skoleår.” “Opgavearkene er gode, og skærper
elevernes opmærksomhed med hensyn til enkeltheder i filmen.”