Kvælstof i naturen, varighed 27 minutter

Filmen giver en elementær indføring i stofomsætningen
med skovbunden som eksempel. Der vises også hvordan
kvælstofsamlende planter, kødædende planter samt dyr
forsynes med kvælstof. Til sidst behandles menneskets
indflydelse på den naturlig balance - resulterende i
nitratforurening af sø, hav og drikkevand.
Uddrag af lektørudtalelse:
“Filmen kan stå alene som en hurtig repetition af emnet
- men især vil den være velegnet i et større
grundlæggende forløb om kvælstofkredsløbet på 5.-7.
klassetrin.” …. “En oplagt anskaffelse....”