Fødekæder 1, varighed 11 minutter

Udtalelser fra bibliotekscentralens lektører:

Fødekæder 1 fortæller om fangst - og ædeadfærd
hos dyr som dafnien, frøen, skallen og blishønen.
Den giver på overskuelig vis en virkelig god
indføring i fødekædebegrebet.

Det tilhørende arbejdshæfte rummer pædagogiske
udfordringer og tegneopgaver.