Fødekæder 2, varighed 18 minutter

Udtalelser fra bibliotekscentralens lektører:

Fødekæder 2 udvider begrebet med fødenet og fødepyramide
ud fra bl.a. dyr som fiskehejren, aborren. hundestejlen,
myggelarve, frø og snog.
Den giver på overskuelig vis en virkelig god
indføring i fødekædebegrebet, samt fødenet og fødepyramide.

Det tilhørende arbejdshæfte rummer pædagogiske
udfordringer og tegneopgaver.