dagsommerfugle       natsommerfugle       biller

døgnfluer, guldsmede, vandnymfer, slørvinger       græshopper, fårekyllinger       fluer, myg, hvepse, bier, myrer